Obiekty Zabytkowe

 


Rewitalizacja budynku Sądu Okręgowego w Kielcach ul. Seminaryjska 12a


Przebudowa budynków Uzdrowiska Busko-Zdrój  ul. Gen.F.Rzewuskiego 1


Remont kompleksowy budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12


Rozbudowa istniejącego budynku kościoła pw. M.B. Częstochowskiej w Kielcach


Remont i modernizacja pawilonu wystawowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie


Remont i modernizacja budynku Muzeum Przyrodniczo-Leśnego na Świętym Krzyżu


Remont i modernizacja obiektów sakralnych Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Krzyża w Kielcach ul. 1-go Maja 57


Modernizacja kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Archiwum Państwowego Kielce ul. Warszawska 17

       
      NASZE REALIZACJE