Obiekty użyteczności publicznej

 


Termomodernizacja budynków wraz z  modernizacją systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie ul. Rolna 1 


Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków 


Rewitalizacja obszarów Piekoszowa poprzez  zmianę funkcji budynku na cele oświatowe w Piekoszowie


Termomodernizacja oddziału ŚZDW - Obwód Drogowy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322 


Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126


Przebudowa budynku administracyjnego GDDKiA w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45


Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81


Budowa budynku usługowo-biurowego oraz magazynowo-socjalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 57A w Kielcach


Modernizacja budynków Stadionu przy ul. Szczepaniaka 27 w Kielcach


Modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7


Generalny remont budynku Internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Pałęgach


Generalny remont pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych oraz sanitariatów w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach ul. Jagiellońska 68


Generalny remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielce ul. Pakosz 72


Generalny remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1


Generalny remont korytarzy na IV i V piętrze w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ul. Al. IX Wieków Kielc 3


Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku”


Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-usługowym Kielce ul. Sienkiewicza 28


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, gazowej oraz kotłowni wraz z robotami budowlanymi w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Mniowie ul. Gajowa 3


Generalny remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ul. Al. IX Wieków Kielc 3
       
      NASZE REALIZACJE