Usługi

 

Oferta firmy Hotex obejmuje kompleksową realizację inwestycji budowlanych, dla obiektów różnego przeznaczenia. Swoim klientom oferujemy usługi z zakresu:

Wykonawstwa obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych
Modernizacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych
Wykonawstwa i modernizacja instalacji:

> Kotłowni i węzłów cieplnych
> Wodno-kanalizacyjnych
> Grzewczych
> Wentylacyjno – klimatyzacyjnych
> Wody chłodniczej
> Ochrony przeciwpożarowej
> Systemów ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych
> Gazowych 
NASZE REALIZACJE