Obiekty służby zdrowia

 

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w segmencie E budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze


Termomodernizacja budynku Szpitala - Oddziału Chirurgicznego Powiatowego Centrum Zdrowia sp.z o.o. w Opolu Lubelskim ul. Szpitalna 1


Przebudowa  Oddziału Położniczego z Intensywnym Nadzorem Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45


Przebudowa Oddziału Szpitalnego - Bloku żywienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1


Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie przy ul. B. Chrobrego 4


Przebudowa Sal Intensywnej Opieki nad Noworodkiem - Świętokrzyskie  Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny Kielce ul. Prosta 30


Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala im. dr Stefana Niewirowicza na oddział neurologiczny i pediatryczny Staszów ul. 11 Listopada 78


Przebudowa i remont pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze


Modernizacja budynku Przychodni w Stąporkowie


Modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku  Przychodni „Medyk” Kielce
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 67

       
      NASZE REALIZACJE