Obiekty oświaty i szkolnictwa wyższego

 


Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce ul. Świętokrzyska 15

Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40


Modernizacacja budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK zlokalizowanego przy ul. Podklasztornej 117 w Kielcach


Termomodernizacja budynków w Gminie Radków wraz z wykonaniem instalacji solarnej


Dokończenie budowy budynku na potrzeby Żłobka i Przedszkola Samorządowego w Kielcach przy ul. Szajnowicza-Iwanowa


Rewitalizacja obszarów Piekoszowa poprzez  zmianę funkcji budynku na cele oświatowe w Piekoszowie


Modernizacja budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3


Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Rektoratu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce ul. Żeromskiego 5


Odprowadzenie wód opadowych z terenu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce
ul. Leśna 16 wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i robotami brukarskimi i budowlanymi


Remont Domu Studenta FAMA Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w zakresie przystosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Kielce ul. Śląska 15


Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Instytutu Edukacji Muzycznej przy ul. Mickiewicza 3 w Kielcach


Przebudowa oraz generalny remont budynku Przedszkola Nr 2  Końskie ul. Partyzantów 5


Budowa Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Studencka 1


Przebudowa kotłowni wraz z robotami budowlanymi w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku


Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Górników Staszicowskich 22a w Kielcach


Generalny remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Wydziału Pedagogicznego   Kielce ul. Krakowska 11


Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń  w Szkole Podstawowej Nr 2 Kielce ul. Kościuszki 5


Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej oraz instalacji p-poż. w Domu Studenta FAMA
i MELODIA Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce ul. Śląska 15


Generalny remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Starej, Lechowie i Belnie


Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Kielce ul. Leszczyńska 8


Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Bęczkowie


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie
       
      NASZE REALIZACJE