Instalacje sanitarne

 


Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w segmencie E budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja wod.-kan., instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja gazów medycznych


Termomodernizacja budynków w Gminie Radków wraz z wykonaniem instalacji solarnej

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna kotłowni, instalacja solarna


Termomodernizacja budynków wraz z modernizacją systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie ul. Rolna 1

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna kotłowni, instalacja solarna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod. i c.w.u., przyłacze z rur preizolowanych


Termomodernizacja budynku Szpitala - Oddziału Chirurgicznego Powiatowego Centrum Zdrowia sp.z o.o. w Opolu Lubelskim ul. Szpitalna 1

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja solarna


Rewitalizacja budynku Sądu Okręgowego w Kielcach ul. Seminaryjska 12a

Zakres robót instalacyjnych: instalacja systemu oddymiania


Przebudowa budynków Uzdrowiska Busko-Zdrój ul. Gen.F.Rzewuskiego 1

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji mechanicznej


Remont kompleksowy budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja klimatyzacji


Rewitalizacja obszarów Piekoszowa poprzez zmianę funkcji budynku na cele oświatowe w Piekoszowie

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna kotłowni, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.


Przebudowa Oddziału Położniczego z Intensywnym Nadzorem Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna węzła cieplnego, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja ciepła technologicznego, instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja gazów medycznych


Przebudowa Oddziału Szpitalnego - Bloku żywienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chłodnicza


Termomodernizacja oddziału ŚZDW - Obwód Drogowy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna kotłowni, instalacja centralnego ogrzewania, przyłacze z rur preizolowanych


Przebudowa Sal Intensywnej Opieki nad Noworodkiem - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny Kielce ul. Prosta 30

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja wod.-kan., instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja gazów medycznych


Dokończenie budowy budynku na potrzeby Żłobka i Przedszkola Samorządowego w Kielcach przy ul. Szajnowicza-Iwanowa

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna węzła cieplnego, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja systemu oddymiania, instalacja wentylacji mechanicznej.


Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala im. dr Stefana Niewirowicza na oddział neurologiczny i pediatryczny Staszów ul. 11 Listopada 78

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,  instalacja klimatyzacji i wody lodowej, instalacja gazów medycznych


Przebudowa i remont pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,  instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji, instalacja ciepła technologicznego, instalacja gazów medycznych


Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,


Modernizacja budynku Przychodni w Stąporkowie

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,


Budowa budynku usługowo-biurowego oraz magazynowo-socjalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 57A w Kielcach

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,  instalacja klimatyzacji, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej


Modernizacja budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,  instalacja wentylacji


Odprowadzenie wód opadowych z terenu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce ul. Leśna 16 wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i robotami brukarskimi i budowlanymi

Zakres robót instalacyjnych: instalacja i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie budynku


Remont Domu Studenta FAMA Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w zakresie przystosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Kielce ul. Śląska 15

Zakres robót instalacyjnych: instalacja wodociągowa i hydrantowa


Modernizacja budynków Stadionu przy ul. Szczepaniaka 27 w Kielcach

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.


Generalny remont budynku Internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Pałęgach

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., kotłownia na paliwo stałe


Generalny remont pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych oraz sanitariatów w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach ul. Jagiellońska 68

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,  modernizacja węzła c.o.


Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Instytutu Edukacji Muzycznej przy ul. Mickiewicza 3 w Kielcach

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa


Przebudowa oraz generalny remont budynku Przedszkola Nr 2  Końskie ul. Partyzantów 5

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja kanalizacji technologicznej, instalacja ciepła technologicznego, instalacja wentylacji


Budowa Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Studencka 1

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan.,  instalacja wentylacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej


Przebudowa kotłowni wraz z robotami budowlanymi w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zakres robót instalacyjnych: kotłownia na paliwo stałe


Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Górników Staszicowskich 22a w Kielcach

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja gazowa,  instalacja wentylacji, instalacja ciepła technologicznego


Remont i modernizacja pawilonu wystawowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., przyłącze c.o., instalacja klimatyzacji


Generalny remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Wydziału Pedagogicznego   Kielce ul. Krakowska 11

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan., instalacja wentylacji


Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń  w Szkole Podstawowej Nr 2 Kielce ul. Kościuszki 5

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji, instalacja ciepła technologicznego


Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej oraz instalacji p-poż. w Domu Studenta FAMA i MELODIA Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce ul. Śląska 15

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodociągowa i hydrantowa


Remont i modernizacja budynku Muzeum Przyrodniczo-Leśnego na Świętym Krzyżu

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod.-kan


Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Kielce ul. Leszczyńska 8

Zakres robót instalacyjnych: instalacja technologiczna węzła cieplnego, przyłącze c.o.


Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Bęczkowie

Zakres robót instalacyjnych: kotłownia na paliwo stałe


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, odwodnienie budynku


Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-usługowym Kielce ul. Sienkiewicza 28


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, gazowej oraz kotłowni wraz z robotami budowlanymi w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Mniowie ul. Gajowa 3

Zakres robót instalacyjnych: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazowa wraz z przyłączem, kotłownia gazowa
     
    NASZE REALIZACJE